Technika pracy – filmy

Poniżej przedstawiamy filmy pokazujące w jaki sposób polutować elementy z aluminium i stali nierdzewnej. Do pracy potrzebne są tylko proste narzędzia: palnik lub lutownica oraz miejsce, w którym można ich bezpiecznie używać. Lutować można albo przy użyciu palnika albo lutownicy. Lutowanie palnikiem W tym przypadku temperatura lutowania jest dość wysoka,…

Lutowanie aluminium palnikiem

Czy lutowanie aluminium palnikiem jest twarde czy miękkie? Zwykle przyjmuje się, że granicą pomiędzy lutowaniem twardym a miękkim jest temperatura topnienia spoiwa równa 450°C. Spoiwa o niższej temperaturze topnienia są uznawane za luty miękkie, a o wyższej za luty twarde. W przypadku lutowania aluminium wiele spoiw ma temperaturę stosunkowo bliską…

Lutowanie twarde

Sposób klasyfikacji spoiw. Lutowanie twarde, zgodnie z powszechnie przyjętą nomenklaturą, to lutowanie spoiwami o temperaturze topnienia powyżej 450°C. W naszym katalogu zaliczyliśmy do tej grupy również materiały przeznaczone do lutowania aluminium przy pomocy palnika o nieco niższej temperaturze topnienia (ok. 420°C). Lutowanie aluminium tymi spoiwami, pomimo nieco niższej temperatury topnienia…

Lutowanie miękkie

Co to jest lutowanie miękkie. Luty o temperaturze topnienia niższej niż 450°C są uważane za miękkie, a lutowanie nimi nazywa się lutowaniem miękkim. W praktyce oznacza to lutowanie stopami cyny. Istnieją co prawda inne stopy do lutowania miękkiego, jednak najczęściej są one przeznaczone do zastosowań specjalnych i są raczej rzadko…