Polityka prywatności Sklepu Internetowego
www.alumweld.pl

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie www.alumweld.pl jest Chemi Hex M. Piskorz P. Włodarczyk S. C., ul. Pachońskiego 16/4, 31-223 Kraków, NIP 676-256-85-70, regon 383810191.
 2. Administrator szanuje prawo do prywatności i dokłada szczególnej staranności w celu ochrony bezpieczeństwa danych. Ochrona danych odbywa się zgodnie powszechnie obowiązującymi wymogami.
 3. Sposób w jaki są zbierane, przetwarzane i przechowywane dane osobowe użytkowników określa niniejsza Polityka Prywatności.
 4. W obrębie niniejszego dokumentu są stosowane definicje z §1 Regulaminu.

§2 Cel i rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy sprzedaży, komunikacji z użytkownikami, personalizacji Sklepu, prowadzenia statystyk i analiz oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP.
 4. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adresy IP, rodzaj przeglądarki, język, czas dostępu, typ systemu operacyjnego oraz dane o aktywności podejmowanej na stronach Sklepu. Informacje te są gromadzone w celu ułatwienia korzystania i poprawy funkcjonalności Sklepu.

§3 Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak to niezbędne do wykonania umowy. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane są przechowywane do czasu odwołania tej zgody.
 2. Po upłynięciu czasu wymienionego powyżej dane osobowe mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń lub do chwili wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania, nałożonego na Administratora przez przepisy prawa (np. obowiązek archiwizacji dokumentów księgowych).

§4 Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników są przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej.
 2. Dane Kupującego są przekazywane:
  • przewoźnikowi realizującemu przesyłkę.
  • podmiotowi obsługującemu płatność.
 3. Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poza przypadkiem, gdy użytkownik wyraźnie zażyczy sobie dostawy towaru poza ten teren.

§5 Przysługujące prawa

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 2. Aby skorzystać z przysługujących praw można wysłać stosowną wiadomość na adres: sklep@chemihex.pl.
 3. Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza jego prawa.

§6 Pliki cookies

 1. Sklep używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe zawierające informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dające możliwość opracowywania statystyk odwiedzin strony internetowej.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego Sklepu, aby usprawniać jego funkcjonowanie. Do monitorowania informacji o użytkownikach wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje pliki cookies stałe i sesyjne:
  • pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania.
  • pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Użytkownik w każdej chwili może zdecydować o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi tych plików są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.