Lutowanie aluminium palnikiem

Czy lutowanie aluminium palnikiem jest twarde czy miękkie?

Zwykle przyjmuje się, że granicą pomiędzy lutowaniem twardym a miękkim jest temperatura topnienia spoiwa równa 450 °C. Spoiwa o niższej temperaturze topnienia są uznawane za luty miękkie, a o wyższej za luty twarde. W przypadku lutowania aluminium wiele spoiw ma temperaturę stosunkowo bliską tej umownej granicy. Nie da się nimi lutować przy pomocy lutownicy jak ma to miejsce w przypadku pozostałych lutów miękkich. Ponadto temperatura lutowania jest na tyle bliska temperatury topnienia aluminium, że podczas lutowania może następować obróbka cieplna łączonych elementów, co jest charakterystyczne dla lutowania twardego. Dlatego wszystkie materiały do lutowania aluminium palnikiem zostały w naszym katalogu umieszczone w kategorii „lutowanie twarde”, choć formalnie niektóre z tych lutów należy klasyfikować jako miękkie, a niektóre jako twarde.

Jakie są rodzaje spoiw AlumWeld?

Poniższe zestawienie powinno ułatwić wybór spoiwa przeznaczonego do lutowania aluminium przy pomocy palnika. W rodzinie spoiw AlumWeld można wyróżnić dwa stopy o nieco innych właściwościach:

 • CL – stop, którego konsystencja zależy od temperatury,
 • LQ – materiał o dużej płynności.

Stop CL ma nieco wyższą temperaturę topnienia niż LQ, ale przede wszystkim topi się w pewnym zakresie temperatur. Dzięki temu, kontrolując palnikiem temperaturę, można kontrolować jego konsystencję i to, jak bardzo się rozlewa podczas lutowania. Stop LQ jest bardziej rzadkopłynny, co najczęściej jest korzystne, jednak jego konsystencja nie może być regulowana w czasie lutowania.

Ponadto każde ze spoiw można nabyć w postaci drutu pełnego (spoiwa LQ i CL) lub w postaci zawierającej topnik w rdzeniu (spoiwa Core LQ i Core CL). Druty ze rdzeniem zawierają topnik niekorozyjny. W przypadku drutów pełnych można lutować bez topnika (z tzw. mechanicznym usuwaniem tlenków) lub przy pomocy topnika korozyjnego dostępnego w oddzielnych opakowaniach. Podsumowując, dostępne są cztery typy spoiwa:

 • Druty pełne:
  • AlumWeld LQ
  • AlumWeld Cl
 • Druty z topnikiem w rdzeniu
  • AlumWeld Core LQ
  • AlumWeld Core CL
Które spoiwo wybrać?

Najważniejszą cechą różniącą stopy AlumWeld jest ich zachowanie podczas lutowania. Przy lutowaniu drutami oznaczonymi CL można, odpowiednio manewrując palnikiem, regulować konsystencję spoiwa podczas lutowania. Dzięki temu jest możliwe zalutowanie otworu w rurce bez wpłynięcia spoiwa do jej wnętrza. Stop LQ po stopieniu ma od razu znaczną płynność, przez co łatwiej wnika w szczeliny.